HISTORIE SPOLEČNOSTI

REMAQ, s.r.o. byl založen v roce 2004 jako obchodní společnost, zabývající se obchodem s plastovými recykláty zejména polypropylenem, polyethylenem a polystyrenem. V roce 2008 společníci rozhodli o vybudování výrobního závodu v průmyslovém areálu v Otrokovicích. Výroba byla zahájena v červnu 2009 na regranulační lince o kapacitě 400 t/měsíc. V dalších letech byl výrobní areál rozšiřován a navyšována výrobní kapacita. Nyní společnost provozuje 4 moderní regranulační linky s celkovou kapacitou 45 000 t/rok. Od 2.1. 2023 je REMAQ součástí rafinérské a petrochemické skupiny ORLEN Unipetrol, která se aktivně podílí na rozvoji recyklace a cirkulární ekonomiky v České republice.

Koncernová deklarace v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“): Společnost REMAQ, s.r.o., IČ: 269 20 051, se sídlem Otrokovice - Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1729, PSČ 76502, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 45583, je jako řízená osoba součástí koncernu Skupina ORLEN Unipetrol řízeného společností ORLEN S.A., se sídlem Chemików 7, Płock, Polská republika, akciová společnost zapsaná v rejstříku podnikatelů Okresního soudu Łódź – Śródmieście v Łodźi, vedoucího Národní soudní rejstřík pod číslem KRS 0000028860, jako řídící osobou. V souladu s ustanovením § 79 odst. 2 ZOK, společnost ORLEN S.A. uplatňuje v rámci koncernu Skupina ORLEN Unipetrol koncept jednotného řízení. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 ZOK.

2004

Založení společnosti

2008

Zahájení stavby závodu

2009

Zahájení výroby

2018 >

Rozšiřování výrobního areálu

2023 >

součást skupiny ORLEN Unipetrol

CERTIFIKACE

Společnost REMAQ, s.r.o. je nositelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2016 zahrnující následující aktivity: nákup a prodej recyklovatelného plastového materiálu (granuláty, regranuláty, nedrcený i drcený materiál). Kvalita recyklačního procesu je nově zabezpečena certifikací EuCertPlast, www.eucertplast.eu

       

UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Společnost je zapojena do několika projektů zaměřených na strategii udržitelného rozvoje (sustainable development). Tato strategie je plně v souladu s primárním cílem společnosti – produkovat plastové recykláty, které budou schopny v maximálně možné míře nahradit primární plasty i v nejnáročnějších aplikacích.

Pro naplnění uvedeného cíle se společnost zaměřila na budování dlouhodobých a stabilních obchodních vztahů se svými dodavateli i odběrateli, realizovala značné investice do výrobních technologií a vybavení laboratoří.

ÚČAST V PROJEKTECH STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

PRODUKCE PLASTOVÝCH RECYKLÁTŮ PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ APLIKACE

DLOUHODOBÉ INVESTICE DO TECHNOLOGIÍ A VÝZKUMU

FIREMNÍ SPOLUPRÁCE A VIZE

KDO JSOU NAŠI KLIENTI?

Našimi zákazníky jsou významné společnosti z oblasti spotřebního, elektrotechnického a plastikářského průmyslu – subdodavatelů automobilového průmyslu.

VZTAHY S OKOLÍM A ZAMĚSTNANCI

Společnost klade velký důraz na společensky odpovědné chování a budování dlouhodobých vztahů se zaměstnanci, což považuje za nezbytnou součást naplňovaní její vize a cílů.

NAŠE VIZE

Chceme být partnerem všech zpracovatelů plastů, jejichž cílem je maximálně využít ekonomický i ekologický potenciál zplastových recyklátů do svých výrobků.